ویکی دانش - (نمایشنامه طنز دهه فجر 97 )

دانلود انواع مقالات و پاورپوینت ها - دانلود نمایشنامه طنز و دخترانه دهه فجر سال 97


تاریخ گروه آزمایشی نام درس کلید تصحیح
شنبه
27 اردیبهشت
ریاضی - تجربی - انسانی قرآن و تعلیمات دینی (3) کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
دوشنبه
29 اردیبهشت
ریاضی جبر و احتمال کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣ 
تجربی

زمین شناسی

کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
انسانی آرایه های ادبی کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
چهارشنبه
31 اردیبهشت
ریاضی - تجربی عربی (3) کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
انسانی عربی اختصاصی کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
شنبه
3 خرداد
ریاضی حسابان کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
تجربی زیست شناسی کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
انسانی فلسفه و منطق کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
دوشنبه
5 خرداد
ریاضی - تجربی شیمی (3) و آزمایشگاه کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
انسانی جامعه شناسی (2) کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
چهارشنبه
7 خرداد
ریاضی - تجربی - انسانی زبان خارجی (3)  کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
شنبه
10 خرداد
ریاضی - تجربی فیزیک (3) و آزمایشگاه کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
ریاضی   تجربی
انسانی تاریخ کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
دوشنبه
12 خرداد
ریاضی - تجربی زبان فارسی (3)  کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
انسانی زبان فارسی تخصصی کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
شنبه
17 خرداد
ریاضی هندسه (2) کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
تجربی ریاضی (3) کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
انسانی ریاضی کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
دوشنبه
19 خرداد
انسانی جغرافیا (2) کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
چهارشنبه
21 خرداد
ریاضی - تجربی ادبیات فارسی (3)  کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
انسانی ادبیات فارسی تخصصی  کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال ٩٣
نوشته شده در شنبه 27 اردیبهشت 1393 ساعت 04:36 ب.ظ توسط س ح نظرات |

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه سالی واحد (روزانه)

ونیم سالی -  واحدی(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

 هماهنگ كشوری دوره دوم متوسطه

رشته های نظری

درنوبت امتحانی خرداد ماه سال‌تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

تذکر :( سوال و راهنمای تصحیح حد اقل ۳ ساعت پس از اتمام آزمون بصورت  لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایل ها به فرم  PDF   می باشند. )

برای دریافت هر سوال بر روی آن كلیك و دریافت نمایید .دین و زندگی 3 - قرآن و تعلیمات دینی سال سوم

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت كلیمی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)

اصول عقاید ۲

سال88 سال89 سال 90

سال91

دی شهریور خرداد دی شهریور خرداد دی شهریور خرداد دی شهریور خرداد
ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی
زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی
عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی
زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی
حسابان حسابان حسابان حسابان حسابان حسابان حسابان حسابان حسابان حسابان حسابان حسابان
جبر و احتمال جبر و احتمال جبر و احتمال جبر و احتمال جبر و احتمال جبر و احتمال جبر و احتمال جبر و احتمال جبر و احتمال جبر و احتمال جبر و احتمال جبر و احتمال
هندسه2 هندسه2 هندسه2 هندسه2 هندسه2 هندسه2 هندسه2 هندسه2 هندسه2 هندسه2 هندسه2 هندسه2
فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی فیزیك ریاضی
 


نوشته شده در دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ساعت 05:55 ب.ظ توسط س ح نظرات |

دانلود نمونه سوالات امتحانات نهایی خردادماه پایه سوم دبیرستان(تجربی) از سال 88 تا 91 با فرمت PDF

سال88 سال89 سال 90

سال91

دی شهریور خرداد دی شهریور خرداد دی شهریور خرداد دی شهریور خرداد
ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی
زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی
عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی
زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی
شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی
ریاضی3 ریاضی3 ریاضی3 ریاضی3 ریاضی3 ریاضی3 ریاضی3 ریاضی3 ریاضی3 ریاضی3 ریاضی3 ریاضی3
فیزیك تجربی فیزیك تجربی فیزیك تجربی فیزیك تجربی فیزیك تجربی فیزیك تجربی فیزیك تجربی فیزیك تجربی فیزیك تجربی فیزیك تجربی فیزیك تجربی فیزیك تجربی
زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی
زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی
 


نوشته شده در دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ساعت 05:53 ب.ظ توسط س ح نظرات |

سال
ماه
دی شهریور خرداد
92  

سوال ها و پاسخ تشریحی درس ادبیات تخصصی در امتحان های نهایی

91
90
89
88
87

نوشته شده در شنبه 13 اردیبهشت 1393 ساعت 03:48 ب.ظ توسط س ح نظرات |( کل صفحات : 8 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
اگر مطلبی یافت نشد اینجا کلیک کنید