ویکی دانش ارتقای دانش و فرهنگ میان مردمان کشور عزیزمان آرزوی قلبی من است. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ... http://wiki-danesh.mihanblog.com 2018-12-13T04:17:03+01:00 text/html 2018-07-08T10:28:48+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح دانلود مقاله درمان خانگی رفع سفیدی مو http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1629 <div align="justify"> <img src="http://darmansearch.sellfile.ir/prod-images/1946674.jpg" class="imgfull" alt="درمان خانگی رفع سفیدی مو" border="0" align="right"> <p>برای همیشه از شر رفع سفیدی مو این بار به لطف معجزه طب سنتی راحت شوید.مقاله حاظر شامل دستورالعمل درمان خانگی بیماری رفع سفیدی مو با استفاده از مواد طبیعی در دسترس می باشد که می تواند شما را برای همیشه از مشکل رفع سفیدی مو رهایی ببخشد. شما برای دانلود این دستور طب سنتی لازم است ابتدا پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود مقاله درمانی را دریافت خواهید کرد. چنانچه پس از آن خواستید مجددا مقاله را دانلود کنید می توانید از قسمت پیگیری سفارش با وارد کردن ایمیل خود نسبت به دانلود مجدد فایل اقدام کنید. در<br>برای همیشه از شر رفع سفیدی مو این بار به لطف معجزه طب سنتی راحت شوید.مقاله حاظر شامل دستورالعمل درمان خانگی بیماری رفع سفیدی مو با استفاده از مواد طبیعی در دسترس می باشد که می تواند شما را برای همیشه از مشکل رفع سفیدی مو رهایی ببخشد. شما برای دانلود این دستور طب سنتی لازم است ابتدا پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود مقاله درمانی را دریافت خواهید کرد. چنانچه پس از آن خواستید مجددا مقاله را دانلود کنید می توانید از قسمت پیگیری سفارش با وارد کردن ایمیل خود نسبت به دانلود مجدد فایل اقدام کنید. درمقاله حاظر علاوه بر توضیح روش های درمانی سنتی توضیحاتی درباره رفع سفیدی مو هم داده شده است با مطالعه فایل زیر شما قادر خواهید بود برای همیشه با مشکل رفع سفیدی مو خداحافظی کنید.فایل حاظر راه حل صد در صد مشکل شماست و با استفاده از دستورات نوشته شده در مقاله می توانید کاملا بهبودی یابید برای مشاوره و یا پس از خرید برای دریافت پشتیبانی می توانید از طریق گزینه پشتیبانی در بالای سایت استفاده کنید<br><br>تعداد صفحات مقاله: 3 صفحه<br><br>فرمت فایل مقاله درمانی: pdf</p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://darmansearch.sellfile.ir/prod-1946674-درمان+خانگی+رفع+سفیدی+مو.html?r=28553"> درمان خانگی رفع سفیدی مو </a></div> <img src="http://darmansearch.sellfile.ir/prod-images/1946674.jpg" style="padding:3px" width="120" border="0" align="right"> برای همیشه از شر رفع سفیدی مو این بار به لطف معجزه طب سنتی راحت شوید.مقاله حاظر شامل دستورالعمل درمان خانگی بیماری رفع سفیدی مو با استفاده از مواد طبیعی در دسترس می باشد که می تواند شما را برای همیشه از مشکل رفع سفیدی مو رهایی ببخشد. شما برای دانلود این دستور طب سنتی لازم است ابتدا پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود مقاله درمانی را دریافت خواهید کرد. چنانچه پس از آن خواستید مجددا مقاله را دانلود کنید می توانید از قسمت پیگیری سفارش با وارد کردن ایمیل خود نسبت به دانلود مجدد فایل اقدام کنید. درب ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://darmansearch.sellfile.ir/prod-1946674-درمان+خانگی+رفع+سفیدی+مو.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div></div> text/html 2018-07-08T10:26:40+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح دانلود پاورپوینت فایل نسخه اصلی آتل بندی وشکستگی همراه بادرمان آنتی بیوتیک رفرنس PHTLS TCCguidelines2016 http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1628 <p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #008000;">پاورپوینت فایل نسخه اصلی اتل بندی وشکستگی همراه بادرمان آنتی&nbsp; بیوتیک رفرنس&nbsp; PHTLS TCCguidelines2016</span></strong></span></p><p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">&nbsp;</p><p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt; color: black;"><strong><span style="color: #008000;">20اسلایدهمراه باتصویر</span></strong><br></span></p><p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt; color: black;">فایل نسخه اصلی اتل بندی وشکستگی همراه بادرمان آنتی</span></p><p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">&nbsp;</p><p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt; color: black;">بیوتیک رفرنس</span></p><p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt; color: black;">PHTLS TCCguidelines2016</span></p><p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt; color: black;">:Tactical Field Care Guidelines</span></p><ol style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li><span style="font-size: 14pt; color: black;">Splint fractures and recheck pulses.</span></li></ol><p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt; color: black;">Fractures:<br>Open or Closed</span></p><div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt;">•<span style="color: black;">Open Fracture</span><span style="color: black;">&nbsp;– associated with an overlying skin wound</span></span></div><div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt;">•</span></div><div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: black;">Closed Fracture</span><span style="color: black;">&nbsp;– no overlying skin wound</span></span></div><div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">&nbsp;</div><div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: black;">Clues to a<br></span></strong></span></div><div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: black;">Closed Fracture</span></strong></span></div><div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 14pt;">•<span style="color: black;">Trauma with significant pain AND</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;">•<span style="color: black;">Marked swelling</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;">•<span style="color: black;">Audible or perceived snap</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;">•<span style="color: black;">Different length or shape of limb</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;">•<span style="color: black;">Loss of pulse or sensation distally</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;">•<span style="color: black;">Crepitus (“crunchy” sound)</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: black;"><br></span></span></div><div><br><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://indmanager.sellfile.ir/prod-1946834-پاورپوینت+فایل+نسخه+اصلی+اتل+بندی+وشکستگی+همراه+بادرمان+آنتی++بیوتیک+رفرنس++PHTLS+TCCguidelines2016.html?r=28553"> پاورپوینت فایل نسخه اصلی اتل بندی وشکستگی همراه بادرمان آنتی بیوتیک رفرنس PHTLS TCCguidelines2016 </a></div> پاورپوینت فایل نسخه اصلی اتل بندی وشکستگی همراه بادرمان آنتی&nbsp; بیوتیک رفرنس&nbsp; PHTLS TCCguidelines2016 &nbsp; 20اسلایدهمراه باتصویر فایل نسخه اصلی اتل بندی وشکستگی همراه بادرمان آنتی &nbsp; بیوتیک رفرنس PHTLS TCCguidelines2016 :Tactical Field Care Guidelines Splint fractures and recheck pulses. Fractures:Open or Closed •Open Fracture &nbsp;– associated with an overlying skin wound • Closed Fracture &nbsp;– no overlying skin wound &nbsp; Clues to a Clo ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://indmanager.sellfile.ir/prod-1946834-پاورپوینت+فایل+نسخه+اصلی+اتل+بندی+وشکستگی+همراه+بادرمان+آنتی++بیوتیک+رفرنس++PHTLS+TCCguidelines2016.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: black;"></span></span></div> text/html 2018-06-12T08:28:27+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح دانلود ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا – نشریه الزویر http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1627 <div> <img src="http://kavak.sellfile.ir/prod-images/1937072.jpg" class="imgfull" alt=" ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا – نشریه الزویر " width="274" height="274" border="0" align="right"> <div><div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">عنوان فارسی:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">عنوان انگلیسی:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19</span><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">تعداد </span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">صفحات ترجمه فارسی : 43</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سال انتشار : 2015</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نشریه : الزویر - Elsevier</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">فرمت مقاله انگلیسی : PDF</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">محتوای فایل : zip</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">رفرنس : دارد</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">فایل اصلی : DOC</span>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی فناوری اطلاعات IT، مهندسی کامپیوتر</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">گرایش های مرتبط با این مقاله: رایانش امن، رایانش ابری، امنیت اطلاعات، شبکه های کامپیوتری و مدیریت فناوری اطلاعات</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مجله: شبکه های کامپیوتر (Computer Networks)</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دانشگاه: گروه نظری و کاربردی علوم، دانشگاه Insubria، ایتالیا</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کلمات کلیدی: اینترنت اشیاء، امنیت، حریم خصوصی، اعتماد</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است</span><ul><li><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.</span></li></ul></div></div></div><div style="clear: both;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></div><div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">فهرست مطالب</span></div><div><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">چکیده</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">1. مقدمه</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">2. الزامات امنیتی IoT: احراز هویت، محرمانه بودن و کنترل دسترسی</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">2.1. احراز هویت و محرمانه بودن</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">2.2. کنترل بر دسترسی</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">3. حریم خصوصی در IoT</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">4. اعتماد در اینترنت اشیاء (IoT)</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">5. اجرا در اینترنت اشیاء (IoT)</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">6. میان افزار امن در اینترنت اشیاء (IoT)</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">7. امنیت متحرک/سیار در اینترنت اشیاء (IoT)</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">8. پروژه های در حال اجرا</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">9. نتیجه گیری</span></p></div></div><div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نمونه متن انگلیسی</span></div><div><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">abstract Internet of Things (IoT) is characterized by heterogeneous technologies, which concur to the provisioning of innovative services in various application domains. In this scenario, the satisfaction of security and privacy requirements plays a fundamental role. Such requirements include data confidentiality and authentication, access control within the IoT network, privacy and trust among users and things, and the enforcement of security and privacy policies. Traditional security countermeasures cannot be directly applied to IoT technologies due to the different standards and communication stacks involved. Moreover, the high number of interconnected devices arises scalability issues; therefore a flexible infrastructure is needed able to deal with security threats in such a dynamic environment. In this survey we present the main research challenges and the existing solutions in the field of IoT security, identifying open issues, and suggesting some hints for future research.</span></p></div></div><div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نمونه متن ترجمه</span></div><div><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">چکیده</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اینترنت اشیاء (IoT) توسط فناوری های ناهمگن مشخص می شود، که با توجه به خدمات نوآورانه در حوزه های نرم افزاری مختلف روی می دهد. در این سناریو، رضایتمندی از الزامات امنیت وحریم خصوصی نقش مهمی را ایفا می کند. چنین الزاماتی شامل محرمانه بودن اطلاعات و احراز هویت، کنترل بر دسترسی در شبکه IoT، حریم خصوصی و اعتماد در میان کاربران و اشیاء، و تقویت سیاست های امنیتی و خصوصی می باشد. اقدامات متقابل امنیتی مرسوم به سبب استانداردهای مختلف و حجم های ارتباطات موجود، نمی توانند بطور مستقیم در فناوری های IoTاعمال شود. علاوه براین، تعداد بالای دستگاه های متصل مسئله مقیاس پذیری را بودجود می آورد؛ بنابراین، یک زیر ساخت انعطاف پذیر لازم است که باید برای مقابله با تهدیدات امنیتی در چنین محیط داخلی توانا باشد. در این پژوهش، چالش های عمده تحقیق و راه حل های موجود در زمینه امنیت IoTرا ارائه می دهیم، مسائل در دست بررسی مشخص می شود، و برخی از نکات برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://kavak.sellfile.ir/prod-1937072-ترجمه+مقاله+امنیت،+حریم+خصوصی+و+اعتماد+در+اینترنت+اشیا+–+نشریه+الزویر.html?r=28553"> ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا – نشریه الزویر </a></div> <img src="http://kavak.sellfile.ir/prod-images/1937072.jpg" style="padding:3px" width="120" border="0" align="right"> عنوان فارسی: امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو عنوان انگلیسی: Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 43 سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده محتوای فایل : zip رفرنس : دارد فایل اصلی : DOC &nbsp; رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی فناوری اطلاعات IT، مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط با این مقاله: رایانش امن، رایانش ابری ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://kavak.sellfile.ir/prod-1937072-ترجمه+مقاله+امنیت،+حریم+خصوصی+و+اعتماد+در+اینترنت+اشیا+–+نشریه+الزویر.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p></div></div></div> text/html 2018-01-29T12:54:29+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح پاورپوینت اهداف و تکنیک های ایجاد هیپوتانسیون کنترله در حین بیهوشی http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1626 <h2>دانلود پاورپوینت در موردهیپوتانسیون کنترله در حین جراحی در اتاق عمل Deliberate Hypotension</h2> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/1844375.jpg" class="imgfull" alt="دانلود پاورپوینت در موردهیپوتانسیون کنترله Deliberate Hypotension" width="248" border="0" height="176" align="right"><font color="#FF0000"> </font><p><font color="#FF0000">&nbsp;</font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">این پاورپوینت شامل موارد زیر می باشد:</span></font></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">1-تعریف هایپوتانسیون کنترله(DH)</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">2-اهداف هیپوتانسیون کنترله</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">3-توانی DH در کاهش Blood loss</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">4- تکنیکهای ایجاد&nbsp; DH</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">5- تکنیک های فارماکولوژیک</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">6- داروهای بیهوشی و وازواکتیو مورد استفاده در DH</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">7- بی حسی اپیدورال&nbsp; و اسپاینال</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">8- گازهای بیهوشی</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">9-داروهای داخل وریدی</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">10-اثرات هیپوتانسیون بر کارکرد اعضا</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">11- کونترااندیکاسیون ها</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">12-ملاحظات بالینی</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و...</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">تعداد اسلاید : 25<br></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-1844375-دانلود+پاورپوینت+در+موردهیپوتانسیون+کنترله+Deliberate+Hypotension.html?r=28553"> دانلود پاورپوینت در موردهیپوتانسیون کنترله Deliberate Hypotension </a></div> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/1844375.jpg" style="padding:3px" width="120" border="0" align="right"> &nbsp; این پاورپوینت شامل موارد زیر می باشد: 1-تعریف هایپوتانسیون کنترله(DH) 2-اهداف هیپوتانسیون کنترله 3-توانی DH در کاهش Blood loss 4- تکنیکهای ایجاد&nbsp; DH 5- تکنیک های فارماکولوژیک 6- داروهای بیهوشی و وازواکتیو مورد استفاده در DH 7- بی حسی اپیدورال&nbsp; و اسپاینال 8- گازهای بیهوشی 9-داروهای داخل وریدی 10-اثرات هیپوتانسیون بر کارکرد اعضا 11- کونترااندیکاسیون ها 12-ملاحظات بالینی و... &nbsp; تعداد اسلاید : 25 ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-1844375-دانلود+پاورپوینت+در+موردهیپوتانسیون+کنترله+Deliberate+Hypotension.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p> text/html 2018-01-24T14:17:44+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح دانلود پاورپوینت درباره هیپرترمی بدخیم حین بیهوشی در اتاق عمل http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1625 <h2>Malignant Hyperthermia</h2> <div> <a href="http://wiki-danesh.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/1838700.jpg" class="imgfull" alt="دانلود پاورپوینت در مورد هیپرترمی بدخیم Malignant Hyperthermia" align="right" width="300" height="213" border="0"></a> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080; font-size: 12pt;"><strong>دانلود پاورپوینت کامل درباره علل، شناخت و درمان هایپرترمی بدخیم حین بیهوشی و جراحی در اتاق عمل</strong></span></p><p><strong><span style="font-size: 40.0pt; color: #a603ab;"><span style="font-size: 12pt; color: #ff0000;">این پاورپوینت شامل موارد زیر می باشد:</span></span></strong></p><p>&nbsp;</p><ol><li><span style="font-size: 12pt;">هیپرترمی بدخیم چیست؟</span></li><li><span style="font-size: 12pt;">میزان شیوع هیپرترمی بدخیم</span></li><li><span style="font-size: 12pt;">پاتوفیزیولوژی هیپرترمی بدخیم</span></li><li><span style="font-size: 12pt;">یافته های آزمایشگاهی</span></li><li><span style="font-size: 12pt;">علائم بالینی</span></li><li><span style="font-size: 12pt;">حوادث بالینی حین هیپرترمی بدخیم</span></li><li><span style="font-size: 12pt;">ملاحظات بیهوشی</span></li><li><span style="font-size: 12pt;">درمان</span></li><li><span style="font-size: 12pt;">پروتکل درمانی اوژانس های هیپرترمی بدخیم</span></li></ol><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12pt;">تعداد اسلاید:17</span></p><p><strong><span style="font-size: 40.0pt; color: #a603ab;"><span style="font-size: 12pt; color: #ff0000;">&nbsp;</span></span></strong></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-1838700-دانلود+پاورپوینت+در+مورد+هیپرترمی+بدخیم+Malignant+Hyperthermia.html?r=28553"> دانلود پاورپوینت در مورد هیپرترمی بدخیم Malignant Hyperthermia </a></div> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/1838700.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> دانلود پاورپوینت کامل درباره علل، شناخت و درمان هایپرترمی بدخیم حین بیهوشی و جراحی در اتاق عمل این پاورپوینت شامل موارد زیر می باشد: &nbsp; هیپرترمی بدخیم چیست؟ میزان شیوع هیپرترمی بدخیم پاتوفیزیولوژی هیپرترمی بدخیم یافته های آزمایشگاهی علائم بالینی حوادث بالینی حین هیپرترمی بدخیم ملاحظات بیهوشی درمان پروتکل درمانی اوژانس های هیپرترمی بدخیم &nbsp; تعداد اسلاید:17 &nbsp; ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-1838700-دانلود+پاورپوینت+در+مورد+هیپرترمی+بدخیم+Malignant+Hyperthermia.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div></div> text/html 2018-01-11T17:57:36+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح دانلود پاورپوینت درمورد روشهای استریلیزاسیون http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1624 <div> <br> <p><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">1 فایل پاورپوینت | 15 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ</span></p><p><strong><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بخشی از پاورپوینت</span></strong></p><p><strong><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">استریلیزاسیون</span></strong></p><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>عبارتست از كاربرد روشهای فیزیكی و یا شیمیایی برای تخریب و در هم ریختن ساختار كلیه ارگانیسم ها از جمله میكروبهای بسیار مقاوم دارای اندوسپتور </em></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>روشهای&nbsp; استریلیزاسیون </em></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">الف – فیزیكی</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ب – شیمیایی</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>سطح اطمینان از استریلیزاسیون</em><em>Sterility Assurance Level (SAL)</em> <em>&nbsp;: بعد از یك سیكل كامل استریلیزاسیون باید احتمال زنده ماندن باكتری كمتر از یك در میلیون باشد.</em></span></div><div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>روشهای فیزیكی :</em></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">حرارت خشك</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">حرارت مرطوب </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اشعه</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اشعه یونیزان </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اشعه ماوراء بنفش دارای طول موج 260 نانومتر </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>روشهای شیمیایی </em></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">گاز اتیلن اكساید</span></div><div>&nbsp;</div><div><strong><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>انتخاب روش استریلیزاسیون:</em></span></strong></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سازگاری روش با وسایل </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سازگاری روش با نوع بسته بندی </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">استریلیزاسیون حرارت خشک</span></div><div>&nbsp;</div><div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>نوعی فرایند استریلیزاسیون كه از هوای گرم و خشك به عنوان عامل استریل كننده استفاده می كند بطوری كه باعث اكسیده شدن عوامل عفونت زا می شود.</em></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">n <em>Thermal Death Time</em><em> :</em><em> زمان لازم برای مرگ در دمای مشخص</em></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">n<em>Thermal Death Point</em><em> :</em><em> دمای لازم برای مرگ در مدت 10 دقیقه </em></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>وسایلی كه حساس به رطوبت هستند یا در مقابل گرمای مرطوب نفوذی از خود نشان نمی دهند با گرمای خشك سترون می شوند.</em></span></div><div>&nbsp;</div><div><strong><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>مزایا :</em></span></strong></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سهولت و سادگی</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نبود سمیت بعد از فرایند</span></div><div>&nbsp;</div><div><strong><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>معایب :</em></span></strong></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">زمان بالای فرایند</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دمای بالا </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>انواع استریل كننده های گرمای خشك :</strong></span></div><div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>مكانیزم انتقال حرارت </em></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">همرفتی </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">تشعشع</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">هدایت</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><em>فور :</em></strong></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>سیكل كاری </em></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بالا رفتن دما </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">قرارگیری و نگهداری </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پایین آمدن دما (شكل )</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><em>دما های به كار رفته در فور :</em></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">170 درجه به مدت 1 ساعت </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">160 درجه به مدت 2 ساعت </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">150 درجه به مدت 5/2 ساعت </span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">140 درجه به مدت 3 ساعت</span></div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div><br><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://psddownload.sellfile.ir/prod-1820708-پاورپوینت+درمورد+روشهای+استریلیزاسیون.html?r=28553"> پاورپوینت درمورد روشهای استریلیزاسیون </a></div> <img src="http://psddownload.sellfile.ir/prod-images/1820708.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> 1 فایل پاورپوینت | 15 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از پاورپوینت استریلیزاسیون عبارتست از كاربرد روشهای فیزیكی و یا شیمیایی برای تخریب و در هم ریختن ساختار كلیه ارگانیسم ها از جمله میكروبهای بسیار مقاوم دارای اندوسپتور &nbsp; روشهای&nbsp; استریلیزاسیون &nbsp; الف – فیزیكی &nbsp; ب – شیمیایی &nbsp; سطح اطمینان از استریلیزاسیونSterility Assurance Level (SAL) &nbsp;: بعد از یك سیكل كامل استریلیزاسیون باید احتمال زنده ماندن با ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://psddownload.sellfile.ir/prod-1820708-پاورپوینت+درمورد+روشهای+استریلیزاسیون.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></div></div></div></div></div> text/html 2018-01-11T17:44:02+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح دانلود پاورپوینت درمورد پوكی استخوان http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1623 <p><span style="font-size: 14pt;">پاورپوینت درباره پوكی استخوان</span></p><p><span style="font-size: 14pt;">25اسلاید</span></p><p><span style="font-size: 14pt;">چکیده محتوای فایل:</span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #006666;">پوكی</span> <span style="color: #006666;">استخوان</span><span style="color: #006666;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><p><span style="font-size: 14pt;">فهرست</span></p><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">پوكی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">چیست</span><span style="color: #003366;">؟</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">عوامل</span> <span style="color: #003366;">خطر</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">آرتروزهای</span> <span style="color: #003366;">التهابی</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">داروهای</span> <span style="color: #003366;">گلوکوکورتیکوئیدی</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">چگونه</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">پیشگیری</span> <span style="color: #003366;">کنیم</span><span style="color: #003366;"> ؟</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">تشخیص</span> <span style="color: #003366;">پوكی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">درمان</span> <span style="color: #003366;">پوكی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span></span></div><div>&nbsp;</div><div><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #003366;">استئوپروزیس</span> <span style="color: #003366;">نوعی</span> <span style="color: #003366;">بیماری</span> <span style="color: #003366;">است</span> <span style="color: #003366;">که</span> <span style="color: #003366;">باعث</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">شکننده</span> <span style="color: #003366;">شدن</span> <span style="color: #003366;">آن</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">گردد</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">مسئله</span> <span style="color: #003366;">منجر</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">قدو</span> <span style="color: #003366;">حتی</span> <span style="color: #003366;">شکستگی</span> <span style="color: #003366;">های</span> <span style="color: #003366;">دردناک</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">شود</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">کلمه</span> <span style="color: #003366;">استوپروزیس</span> <span style="color: #003366;">درلغت</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">معنی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">منفذدار</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">حاوی</span> <span style="color: #003366;">سوارخ</span> <span style="color: #003366;">های</span> <span style="color: #003366;">متعدد</span> <span style="color: #003366;">است</span><span style="color: #003366;">. </span></span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">یک</span> <span style="color: #003366;">مشکل</span> <span style="color: #003366;">بهداشتی</span> <span style="color: #003366;">جدی</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">اغلب</span> <span style="color: #003366;">کشورهاست</span><span style="color: #003366;"> . </span><span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">آمریکا</span> <span style="color: #003366;">تقریبا</span><span style="color: #003366;">" 26 </span><span style="color: #003366;">میلیون</span> <span style="color: #003366;">نفر</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">بیماری</span> <span style="color: #003366;">مبتلا</span> <span style="color: #003366;">بوده</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">بیشتر</span> <span style="color: #003366;">از</span><span style="color: #003366;"> 5/1 </span><span style="color: #003366;">میلیون</span> <span style="color: #003366;">نفر</span> <span style="color: #003366;">دچار</span> <span style="color: #003366;">شکستگی</span> <span style="color: #003366;">های</span> <span style="color: #003366;">ستون</span> <span style="color: #003366;">فقرات</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">مچ</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">لگن</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">اثر</span> <span style="color: #003366;">ابتلا</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">بیماری</span> <span style="color: #003366;">هستند</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">حدود</span><span style="color: #003366;"> 80 </span><span style="color: #003366;">درصد</span> <span style="color: #003366;">افراد</span> <span style="color: #003366;">مبتلا</span> <span style="color: #003366;">را</span> <span style="color: #003366;">زنان</span> <span style="color: #003366;">تشکیل</span> <span style="color: #003366;">میدهند</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">علل</span> <span style="color: #003366;">اصلی</span> <span style="color: #003366;">شکستگی</span> <span style="color: #003366;">های</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">زنان</span> <span style="color: #003366;">یائسه</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">مسن</span> <span style="color: #003366;">است</span><span style="color: #003366;"> . </span><span style="color: #003366;">افراد</span> <span style="color: #003366;">مبتلا</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">آرتروز</span> <span style="color: #003366;">التهابی</span><span style="color: #003366;"> ( </span><span style="color: #003366;">آرتروز</span> <span style="color: #003366;">رماتیسمی</span><span style="color: #003366;"> ) و </span><span style="color: #003366;">افرادی</span> <span style="color: #003366;">که</span> <span style="color: #003366;">داروهای</span> <span style="color: #003366;">گلوکوکورتیکوئیدی</span> <span style="color: #003366;">مصرف</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">کنند</span> <span style="color: #003366;">درخطر</span><span style="color: #003366;">&nbsp; </span><span style="color: #003366;">بالای</span> <span style="color: #003366;">ابتلا</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">قرار</span> <span style="color: #003366;">دارند</span><span style="color: #003366;">. </span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">بطور</span> <span style="color: #003366;">دایم</span> <span style="color: #003366;">درحال</span> <span style="color: #003366;">تغییر</span> <span style="color: #003366;">است</span><span style="color: #003366;"> . </span><span style="color: #003366;">بافت</span> <span style="color: #003366;">های</span> <span style="color: #003366;">زنده</span> <span style="color: #003366;">استخون</span> <span style="color: #003366;">ساختارهای</span> <span style="color: #003366;">لانه</span> <span style="color: #003366;">زنبوری</span> <span style="color: #003366;">دارای</span> <span style="color: #003366;">رسوبت</span> <span style="color: #003366;">کلسیم</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">مواد</span> <span style="color: #003366;">معدنی</span> <span style="color: #003366;">است</span><span style="color: #003366;"> . </span><span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">طول</span> <span style="color: #003366;">زندگی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">دستخوش</span> <span style="color: #003366;">فرآیندی</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">شود</span> <span style="color: #003366;">که</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">آن</span> <span style="color: #003366;">بازسازی</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">گویند</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">فرآیند</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">پیر</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">کهنه</span> <span style="color: #003366;">شکسته</span> <span style="color: #003366;">شده</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">قوی</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">جدید</span> <span style="color: #003366;">جایگزین</span> <span style="color: #003366;">آن</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">شود</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">تا</span> <span style="color: #003366;">سن</span><span style="color: #003366;"> 25-20 </span><span style="color: #003366;">سالگی</span> <span style="color: #003366;">کلسیمی</span> <span style="color: #003366;">که</span> <span style="color: #003366;">ازغذاها</span> <span style="color: #003366;">برای</span> <span style="color: #003366;">بازسازی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">گرفته</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">شود</span> <span style="color: #003366;">سریعتر</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">تخریب</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">است</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">در</span><span style="color: #003366;"> 25 </span><span style="color: #003366;">سالگی</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">بالاترین</span> <span style="color: #003366;">حد</span> <span style="color: #003366;">خود</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">رسد</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">حالت</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">ها</span> <span style="color: #003366;">قوی</span> <span style="color: #003366;">ترین</span> <span style="color: #003366;">حالت</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">بالاترین</span> <span style="color: #003366;">چگالی</span> <span style="color: #003366;">را</span> <span style="color: #003366;">دارند</span><span style="color: #003366;">.</span> <span style="color: #003366;"><br> <br> <br> </span><span style="color: #003366;">در 40 سالگی توده استخوانی به تدریج شروع به کاهش می کند . زنان توده استخوانی را به علت کاهش سطح استروژن بعد از یائسگی بعلت سریعتر شدن سرعت تخریب استخوان نسبت به جایگزینی آن از دست می دهند. زنان یک سوم توده استخوانی خود را طی 10-5 سال بعد از یائسگی از دست می دهند. احتمالا" استخوان هایی با توده استخوانی کمتر بیتشر در معرض شکستگی قرار دارند. حتی در زمین خوردن ها و افتادن های جزئی نیز این امکان وجود دارد. پوکی استخوان اغلب به سختی تشخیص داده می شود. اما نخستین علامت خطر آن ممکن است شکستگی استخوان باشد ،به این دلیل است که آن را بیماری خاموش می نامند.</span><span style="color: #003366;"><br> <br> </span><span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">دست</span> <span style="color: #003366;">دادن</span> <span style="color: #003366;">دندان</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">تواند</span> <span style="color: #003366;">یک</span> <span style="color: #003366;">علامت</span> <span style="color: #003366;">خطر</span> <span style="color: #003366;">برای</span> <span style="color: #003366;">تحت</span> <span style="color: #003366;">تاثیر</span> <span style="color: #003366;">قرار</span> <span style="color: #003366;">گرفتن</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">های</span> <span style="color: #003366;">فک</span> <span style="color: #003366;">باشد</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">تقریبا</span><span style="color: #003366;">" </span><span style="color: #003366;">یک</span> <span style="color: #003366;">سوم</span> <span style="color: #003366;">زنان</span> <span style="color: #003366;">آمریکایی</span> <span style="color: #003366;">تمام</span> <span style="color: #003366;">دندانهای</span> <span style="color: #003366;">خود</span> <span style="color: #003366;">را</span> <span style="color: #003366;">تا</span> <span style="color: #003366;">اواخر</span><span style="color: #003366;"> 60 </span><span style="color: #003366;">سالگی</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">دست</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">دهند</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">امر</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">تواند</span> <span style="color: #003366;">یک</span> <span style="color: #003366;">علامت</span> <span style="color: #003366;">خطر</span> <span style="color: #003366;">مهم</span> <span style="color: #003366;">برای</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">باشد</span><span style="color: #003366;">.</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14pt;">عوامل خطر</span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">مقدار</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">که</span> <span style="color: #003366;">شما</span> <span style="color: #003366;">بعنوان</span> <span style="color: #003366;">یک</span> <span style="color: #003366;">فرد</span> <span style="color: #003366;">بالغ</span> <span style="color: #003366;">دارا</span> <span style="color: #003366;">هستید</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">سرعت</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">نسبت</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">سن</span><span style="color: #003366;"> ، </span><span style="color: #003366;">میزان</span> <span style="color: #003366;">خطر</span> <span style="color: #003366;">ابتلای</span> <span style="color: #003366;">شما</span> <span style="color: #003366;">را</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">بیماری</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">کنند</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">محققین</span> <span style="color: #003366;">هنوز</span> <span style="color: #003366;">هم</span> <span style="color: #003366;">قادر</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">تعیین</span> <span style="color: #003366;">دقیق</span> <span style="color: #003366;">افرادمستعد</span> <span style="color: #003366;">ابتلا</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">نیستند</span> <span style="color: #003366;">اما</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">بیماری</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">گروههای</span> <span style="color: #003366;">زیر</span> <span style="color: #003366;">معمول</span> <span style="color: #003366;">است</span><span style="color: #003366;">. </span></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #003366;">_زنان یائسه </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #003366;">_زنانی با یائسگی زود رس ( قبل از 45 سالگی ) </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #003366;">_افرادی لاغر یا با استخوان بندی باریک </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #003366;">_افرادی که دارای تاریخچه شکستگی های خفیف حاصل از ضربه ها در بزرگسالی بوده اند. </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #003366;">_افرادی که مبتلا به آرتوز التهابی هستند. </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #003366;">_افرادی که داروهایی مانند گلوکوکورتیکوئیدها و ضدصرع یا هپارین که سبب کاهش قدرت استخوان می شوند مصرف می کنند. </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #003366;">_افرادی که غذاهای غنی از کلسیم مانند لبنیات را کمتر مصرف می کنند. </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #003366;">_افراد سیگاریافرادی که بیشتر از 2 وعده در روز الکل مصرف می کنند. </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #003366;">_افرادی که مبتلا به زوال عقلی هستند.افرادی که بطور مرتب ورزش نمی کنند. </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #003366;">_مردان با سطح استروژن پایین</span></p><p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">_</span><span style="color: #003366;">اگر</span> <span style="color: #003366;">شما</span> <span style="color: #003366;">دارای</span> <span style="color: #003366;">یک</span> <span style="color: #003366;">یا</span> <span style="color: #003366;">چند</span> <span style="color: #003366;">عامل</span> <span style="color: #003366;">خطر</span> <span style="color: #003366;">هستید</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">خطر</span> <span style="color: #003366;">بالای</span> <span style="color: #003366;">ابتلا</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">بیماری</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">شکستگی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">قرار</span> <span style="color: #003366;">دارید</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">با</span> <span style="color: #003366;">پزشک</span> <span style="color: #003366;">خود</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">باره</span> <span style="color: #003366;">راههای</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">خطر</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">آزمایش</span> <span style="color: #003366;">چگالی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">مشورت</span> <span style="color: #003366;">کنید</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">درباره</span> <span style="color: #003366;">راههای</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">خطر</span> <span style="color: #003366;">نیز</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">او</span> <span style="color: #003366;">سئوال</span> <span style="color: #003366;">کنید</span><span style="color: #003366;">. <br> <br> _</span><span style="color: #003366;">زنان</span> <span style="color: #003366;">نسبت</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">مردان</span> <span style="color: #003366;">بیشتر</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">معرض</span> <span style="color: #003366;">خطر</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">قرار</span> <span style="color: #003366;">دارند</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">چون</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">زنان</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span><span style="color: #003366;"> 30-20 </span><span style="color: #003366;">درصد</span> <span style="color: #003366;">نسبت</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">مردان</span> <span style="color: #003366;">کمتر</span> <span style="color: #003366;">است</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">با</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">وجود</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">تدریجی</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">ارتباط</span> <span style="color: #003366;">با</span> <span style="color: #003366;">سن</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">هر</span> <span style="color: #003366;">دو</span> <span style="color: #003366;">جنس</span> <span style="color: #003366;">نقش</span> <span style="color: #003366;">مهمی</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">شکستگی</span> <span style="color: #003366;">های</span> <span style="color: #003366;">لگن</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">سنین</span> <span style="color: #003366;">بعدی</span> <span style="color: #003366;">بر</span> <span style="color: #003366;">عهده</span> <span style="color: #003366;">دارد</span><span style="color: #003366;">.</span></span></p><p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #006666;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: #006666;">آرتروزهای</span></strong> <strong><span style="color: #006666;">التهابی</span></strong><strong><span style="color: #006666;"> و </span></strong><strong><span style="color: #006666;">پوکی</span></strong> <strong><span style="color: #006666;">استخوان</span></strong><strong><span style="color: #006666;"> <br> </span></strong></span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #003366;">ابتلا</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">فرمهای</span> <span style="color: #003366;">التهابی</span> <span style="color: #003366;">آرتروز</span> <span style="color: #003366;">مانند</span> <span style="color: #003366;">آرتریت</span> <span style="color: #003366;">روماتوئید</span> <span style="color: #003366;">باعث</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">افزایش</span> <span style="color: #003366;">خطر</span> <span style="color: #003366;">ابتلا</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span><span style="color: #003366;"> می</span> <span style="color: #003366;">گردد</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">اکثریت</span> <span style="color: #003366;">افراد</span> <span style="color: #003366;">مبتلا</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">آرتروز</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">خصوص</span> <span style="color: #003366;">زنان</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">طور</span> <span style="color: #003366;">مرتب</span> <span style="color: #003366;">ورزش</span> <span style="color: #003366;">نمی</span> <span style="color: #003366;">کنند</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">ممکن</span> <span style="color: #003366;">است</span> <span style="color: #003366;">تحت</span> <span style="color: #003366;">درمان</span> <span style="color: #003366;">با</span> <span style="color: #003366;">داروهای</span> <span style="color: #003366;">گلوکورتیکوئیدی</span> <span style="color: #003366;">قرار</span> <span style="color: #003366;">بگیرند</span> <span style="color: #003366;">که</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">عامل</span> <span style="color: #003366;">سبب</span> <span style="color: #003366;">افزایش</span> <span style="color: #003366;">خطر</span> <span style="color: #003366;">ابتلا</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">بیماری</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">شود</span><span style="color: #003366;">.</span></span></p><p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #006666;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: #006666;">داروهای</span></strong> <strong><span style="color: #006666;">گلوکوکورتیکوئیدی</span></strong><strong><span style="color: #006666;"> و </span></strong><strong><span style="color: #006666;">پوکی</span></strong> <strong><span style="color: #006666;">استخوان</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">گلوکوکورتیکوئیدها</span><span style="color: #003366;"> ( Cortisone ,Prednisone, </span><span style="color: #003366;">dexamethasone</span><span style="color: #003366;"> ) </span><span style="color: #003366;">داروهای</span> <span style="color: #003366;">ضدالتهابی</span> <span style="color: #003366;">هستند</span> <span style="color: #003366;">که</span> <span style="color: #003366;">برای</span> <span style="color: #003366;">درمان</span> <span style="color: #003366;">برخی</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">انواع</span> <span style="color: #003366;">آرتروزها</span><span style="color: #003366;"> ، </span><span style="color: #003366;">آسم</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">سایر</span> <span style="color: #003366;">بیماریهای</span> <span style="color: #003366;">التهابی</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">کار</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">روند</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">متاسفانه</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">داروها</span> <span style="color: #003366;">سبب</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">شوند</span> <span style="color: #003366;">که</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">شایع</span> <span style="color: #003366;">ترین</span> <span style="color: #003366;">علل</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">مربوط</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">داروها</span> <span style="color: #003366;">است</span><span style="color: #003366;"> . </span><span style="color: #003366;">مقدار</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">بستگی</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">دوز</span> <span style="color: #003366;">دارویی</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">مدت</span> <span style="color: #003366;">مصرف</span> <span style="color: #003366;">آن</span> <span style="color: #003366;">دارد</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">گلوکوکورتیکوئیدها</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">طریق</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">تشکیل</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">جدید</span> <span style="color: #003366;">خطرزا</span> <span style="color: #003366;">هستند</span><span style="color: #003366;">. </span></span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">همچنین</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">داروها</span> <span style="color: #003366;">سبب</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">جذب</span> <span style="color: #003366;">کلسیم</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">سطح</span> <span style="color: #003366;">استروژن</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">شوند</span><span style="color: #003366;"> . </span><span style="color: #003366;">اگر</span> <span style="color: #003366;">شما</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">داروها</span> <span style="color: #003366;">استفاده</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">کنید</span> <span style="color: #003366;">درخطر</span> <span style="color: #003366;">ابتلا</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">بیماری</span> <span style="color: #003366;">قرار</span> <span style="color: #003366;">دارید</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">البته</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">حالت</span> <span style="color: #003366;">بستگی</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">این</span> <span style="color: #003366;">دارد</span> <span style="color: #003366;">که</span> <span style="color: #003366;">شما</span> <span style="color: #003366;">تا</span> <span style="color: #003366;">چه</span> <span style="color: #003366;">حد</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">های</span> <span style="color: #003366;">خود</span> <span style="color: #003366;">را</span> <span style="color: #003366;">قوی</span> <span style="color: #003366;">کرده</span> <span style="color: #003366;">باشید</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">شما</span> <span style="color: #003366;">باید</span> <span style="color: #003366;">آزمایش</span> <span style="color: #003366;">های</span> <span style="color: #003366;">تعیین</span> <span style="color: #003366;">چگالی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">را</span> <span style="color: #003366;">بطور</span> <span style="color: #003366;">مرتب</span> <span style="color: #003366;">برای</span> <span style="color: #003366;">تعیین</span> <span style="color: #003366;">میزان</span> <span style="color: #003366;">قدرت</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">انجام</span> <span style="color: #003366;">دهید</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">همچنین</span> <span style="color: #003366;">شما</span> <span style="color: #003366;">باید</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">نظر</span> <span style="color: #003366;">سایر</span> <span style="color: #003366;">عوامل</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">که</span> <span style="color: #003366;">قابل</span> <span style="color: #003366;">پیشگیری</span> <span style="color: #003366;">هستند</span> <span style="color: #003366;">ارزیابی</span> <span style="color: #003366;">شوید</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">باره</span> <span style="color: #003366;">راههای</span> <span style="color: #003366;">پیشگیری</span> <span style="color: #003366;">با</span> <span style="color: #003366;">پزشک</span> <span style="color: #003366;">خود</span> <span style="color: #003366;">مشورت</span> <span style="color: #003366;">کنید</span><span style="color: #003366;">.</span></span></p><p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #006666;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: #006666;">چگونه</span></strong> <strong><span style="color: #006666;">از</span></strong> <strong><span style="color: #006666;">پوکی</span></strong> <strong><span style="color: #006666;">استخوان</span></strong> <strong><span style="color: #006666;">پیشگیری</span></strong> <strong><span style="color: #006666;">کنیم</span></strong><strong><span style="color: #006666;"> ؟</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">راههای</span> <span style="color: #003366;">پیشگیری</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">ساختن</span> <span style="color: #003366;">استخوانهای</span> <span style="color: #003366;">قوی</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">جلوگیری</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">است</span><span style="color: #003366;"> . </span><span style="color: #003366;">اگر</span> <span style="color: #003366;">شما</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">اول</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">طور</span> <span style="color: #003366;">ژنتیکی</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">هم</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">نظر</span> <span style="color: #003366;">شیوه</span> <span style="color: #003366;">زندگی</span> <span style="color: #003366;">دارای</span> <span style="color: #003366;">استخوانهای</span> <span style="color: #003366;">قوی</span> <span style="color: #003366;">هستید</span><span style="color: #003366;">، </span><span style="color: #003366;">احتمالا</span><span style="color: #003366;">" </span><span style="color: #003366;">کمتر</span> <span style="color: #003366;">دچار</span> <span style="color: #003366;">مشکلات</span> <span style="color: #003366;">مربوط</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">خواهید</span> <span style="color: #003366;">شد</span><span style="color: #003366;">. </span></span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;">همچنین</span> <span style="color: #003366;">چون</span> <span style="color: #003366;">عامل</span> <span style="color: #003366;">ژنتیک</span> <span style="color: #003366;">را</span> <span style="color: #003366;">نمی</span> <span style="color: #003366;">توان</span> <span style="color: #003366;">تغییر</span> <span style="color: #003366;">داد</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">توان</span> <span style="color: #003366;">با</span> <span style="color: #003366;">انتخاب</span> <span style="color: #003366;">شیوه</span> <span style="color: #003366;">زندگی</span> <span style="color: #003366;">سالم</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">پوکی</span> <span style="color: #003366;">استخوان</span> <span style="color: #003366;">پیشگیری</span> <span style="color: #003366;">کرد</span><span style="color: #003366;"> و </span><span style="color: #003366;">یا</span> <span style="color: #003366;">سرعت</span> <span style="color: #003366;">آن</span> <span style="color: #003366;">را</span> <span style="color: #003366;">کم</span> <span style="color: #003366;">کرد</span><span style="color: #003366;">. </span><span style="color: #003366;">قبل</span> <span style="color: #003366;">از</span><span style="color: #003366;"> 35 </span><span style="color: #003366;">سالگی</span> <span style="color: #003366;">می</span> <span style="color: #003366;">توانید</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">روشهی</span> <span style="color: #003366;">ذکر</span> <span style="color: #003366;">شده</span> <span style="color: #003366;">برای</span> <span style="color: #003366;">ساختن</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">بالا</span> <span style="color: #003366;">برای</span> <span style="color: #003366;">کمک</span> <span style="color: #003366;">به</span> <span style="color: #003366;">کاهش</span> <span style="color: #003366;">سرعت</span> <span style="color: #003366;">از</span> <span style="color: #003366;">دست</span> <span style="color: #003366;">رفتن</span> <span style="color: #003366;">توده</span> <span style="color: #003366;">استخوانی</span> <span style="color: #003366;">در</span> <span style="color: #003366;">سنین</span> <span style="color: #003366;">بعدی</span> <span style="color: #003366;">استفاده</span> <span style="color: #003366;">کنید</span></span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;"><br></span></span></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://maghaletop.sellfile.ir/prod-1821065-پاورپوینت+درباره+پوكی+استخوان.html?r=28553"> پاورپوینت درباره پوكی استخوان </a></div> پاورپوینت درباره پوكی استخوان 25اسلاید چکیده محتوای فایل: پوكی استخوان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فهرست پوكی استخوان چیست ؟ عوامل خطر آرتروزهای التهابی و پوکی استخوان داروهای گلوکوکورتیکوئیدی و پوکی استخوان چگونه از پوکی استخوان پیشگیری کنیم ؟ تشخیص پوكی استخوان درمان پوكی استخوان &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; استئوپروزیس نوعی بیماری است که باعث کاهش توده استخوانی و شکننده شدن آن می گردد . این مسئله منجر ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://maghaletop.sellfile.ir/prod-1821065-پاورپوینت+درباره+پوكی+استخوان.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #003366;"></span></span></p></div> text/html 2018-01-11T17:37:56+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح دانلود پاورپوینت در مورد تاریخچه بیهوشی http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1622 <p><span style="font-size: 14pt;">پاورپوینت تاریخچه بیهوشی</span></p><p><span style="font-size: 14pt;">13اسلاید</span></p><p><span style="font-size: 14pt;">چکیده محتوای فایل:</span></p><p><span style="font-size: 14pt;">تاریخچه بیهوشی</span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: red;">Anesthesia</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #3333cc;">آنستزی بر گرفته از واژه یونانی:&nbsp; به معنای </span><span style="color: #3333cc;">ضد </span><span style="color: #3333cc;">درد</span></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: red;">بیهوشی در مصر باستان</span></strong></span></div><div><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; <span style="color: #3333cc;">استفاده از </span><span style="color: #3333cc;">poppy</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #3333cc;">&nbsp;&nbsp; از مشتقات تریاک </span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #3333cc;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ضد درد </span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #3333cc;">&nbsp;&nbsp; استفاده به صورت مالشی</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: red;">بیهوشی در قوم آشور</span></strong></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">بستن بالای عضو و ایجاد بی حسی</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: red;">بیهوشی در یونان قدیم</span></strong></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">•</span><span style="color: #3333cc;">استفاده از </span><span style="color: #3333cc;">Mandragora</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">•</span><span style="color: #3333cc;">استفاده به صورت خوراکی ، استنشاقی و مالشی</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">•</span><span style="color: #3333cc;"> ضد درد</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">•</span><span style="color: #3333cc;">خوراندن شراب</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: red;">بیهوشی در چین باستان</span></strong></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">استفاده از</span><span style="color: #3333cc;"> cannabis</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">مشتقات تنباکو و ضد درد</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">استفاده به صورت خوراکی و استنشاقی</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">استفاده از حشیش</span></span></div><div>&nbsp;</div><p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: red;">بیهوشی در زمان ناپلئون</span></strong></span></p><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">استفاده جراح ارشد ناپلئون (</span><span style="color: #3333cc;">lanney</span><span style="color: #3333cc;">) از سرما برای بی حسی و بی دردی جهت آمپوتاسیون اندام ها در سربازان </span></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: red;">کشفیات بیهوشی</span></strong></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">کشف اکسیژن توسط ژوزف پریستلی در سال 1771</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;"> کشف نیتروس اُکساید</span><span style="color: #3333cc;"> N2O)</span><span style="color: #3333cc;">) در سال 1772 توسط پریستلی</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">استفاده از کشف فوق به صورت تفننی و سرگرمی</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">کشف اثرات ضد دردی نیتروس اکساید در سال 1844 به طور اتفاقی توسط </span><span style="color: #3333cc;">Horace wells </span><span style="color: #3333cc;">&nbsp;دندانپزشک </span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">کشف مورفین در سال 1806توسط </span><span style="color: #3333cc;">Serturner</span></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: red;">انقلاب عظیم در تاریخ بیهوشی </span></strong></span></div><div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">کشف گاز </span><span style="color: red;">کلروفرم</span><span style="color: #3333cc;"> در سال </span><span style="color: red;">1847</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;"> برای اولین بار</span> <span style="color: #3333cc;">استفاده </span><span style="color: #3333cc;">از گاز فوق توسط دکتر&nbsp; </span><span style="color: red;">John snow</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">کسب لقب اولین متخصص بیهوشی برای </span><span style="color: #3333cc;">John snow </span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">استفاده از کلروفرم جهت زایمان بی درد ملکه ویکتوریا در سال </span><span style="color: red;">1853</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">مرگ و میر زیاد به دنبال مصرف کلروفرم به علت هپاتوتوکسیک بودن آن</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0bd0d9;">—</span><span style="color: #3333cc;">انجام اعمال جراحی پیشرفته تر به دنبال مصرف کلروفرم</span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #3333cc;"><br></span></span></div><div><br><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://maghaletop.sellfile.ir/prod-1821080-پاورپوینت+تاریخچه+بیهوشی.html?r=28553"> پاورپوینت تاریخچه بیهوشی </a></div> پاورپوینت تاریخچه بیهوشی 13اسلاید چکیده محتوای فایل: تاریخچه بیهوشی Anesthesia &nbsp; آنستزی بر گرفته از واژه یونانی:&nbsp; به معنای ضد درد &nbsp; بیهوشی در مصر باستان &nbsp; استفاده از poppy &nbsp;&nbsp; از مشتقات تریاک &nbsp;&nbsp;&nbsp; ضد درد &nbsp;&nbsp; استفاده به صورت مالشی &nbsp; بیهوشی در قوم آشور — بستن بالای عضو و ایجاد بی حسی &nbsp; بیهوشی در یونان قدیم • استفاده از Mandragora • استفاده به صورت خوراکی ، استنشاقی و مالشی • ضد درد ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://maghaletop.sellfile.ir/prod-1821080-پاورپوینت+تاریخچه+بیهوشی.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #3333cc;"></span></span></div><p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p></div> text/html 2018-01-11T17:28:15+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح دانلود پاورپوینت درمورد سرطان پروستات http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1621 <p><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">1 فایل پاورپوینت | 18 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ</span></p><p><strong><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بخشی از پاورپوینت</span></strong></p><p><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;4فوریه مطابق با 15 بهمن&nbsp; روز جهانی&nbsp;&nbsp; سرطان میباشد</span></p><p><span style="font-size: 12pt; color: #333333; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در ایران 8 تا 15 بهمن ماه هفته سرطان نام گذاری شده است.</span></p><div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">غده پروستات غده‌ ای است که تنها در مردان یافت می‌ شود. این غده در زیر مثانه قرار دارد و مایعی به داخل منی ترشح می‌ کند.</span></div><p><span style="font-size: 12pt; color: #333333; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"> سرطان پروستات نوعی بیماری است که در آن سلولهای بدخیم از بافتهای پروستات نشات می گیرد و به طور نامنظم و فزاینده‌ای تکثیر و منجر به افزایش حجم در هر یک از اجزای سلولی غده پروستات می‌شود.</span></p><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سرطان پروستات دومین سرطان شایع بعد از سرطان ریه در میان مردان است. </span></div><div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سرطان پروستات می‌تواند دارای رشد آهسته بوده و زمانی طولانی تا بروز علائم بالینی آن داشته باشد.</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در مواردی دیگر تومور به سرعت رشد کرده و تهاجم تومور به بافت‌های دیگر امکانپذیر می شود. در چنین مواردی مدت فاصله زمانی بین شروع بیماری و گسترش دامنه آن بسیار کوتاه است.</span> </div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مابین این دو طیف رشد، تومورهایی وجود دارند که سرعت روند رشد آنها در حد متوسطی است.</span></div><p><span style="font-size: 12pt; color: #333333; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سرطان پروستات با نشانه‌های مرتبط با دفع ادرار و یا درد شکم تظاهر می‌کند. این نشانه‌ها با علائم بیماریهای رایجی مانند عفونت و هیتروفی (بزرگی) خوش خیم پروستات مشترک است.</span></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://psddownload.sellfile.ir/prod-1822104-پاورپوینت+درمورد+سرطان+پروستات.html?r=28553"> پاورپوینت درمورد سرطان پروستات </a></div> <img src="http://psddownload.sellfile.ir/prod-images/1822104.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> 1 فایل پاورپوینت | 18 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از پاورپوینت &nbsp;4فوریه مطابق با 15 بهمن&nbsp; روز جهانی&nbsp;&nbsp; سرطان میباشد در ایران 8 تا 15 بهمن ماه هفته سرطان نام گذاری شده است. غده پروستات غده‌ ای است که تنها در مردان یافت می‌ شود. این غده در زیر مثانه قرار دارد و مایعی به داخل منی ترشح می‌ کند. سرطان پروستات نوعی بیماری است که در آن سلولهای بدخیم از بافتهای پروستات نشات می گیرد و به طور نامنظم و فزاینده&amp;zwn ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://psddownload.sellfile.ir/prod-1822104-پاورپوینت+درمورد+سرطان+پروستات.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><p><span style="font-size: 12pt; color: #333333; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p><p><span style="font-size: 12pt; color: #333333; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></p></div></div> text/html 2018-01-07T16:48:51+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح دانلود نمایش نامه برای اجرا در مدرسه - دهه فجر سال 1396 به صورت PDF http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1615 <div align="center"><font size="3">دانلود نمایشنامه برای اجرا در مدرسه - دهه ی فجر سال 1396 با فرمت PDF</font> <br></div><div align="center"><div style="font-family: tahoma; line-height: 18.2px; text-align: start; font-size: 14px; padding: 5px; margin: 0px; color: navy !important;" align="center"><span style="font-weight: bold; color: navy !important; text-decoration: none !important;">دانلود 7 نمایشنامه جدید برای دهه فجر 96</span></div><img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/750904.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 18.2px; text-align: start; padding: 5px;" align="right" width="371" height="260" border="0"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 18.2px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود هفت نمایشنامه های جدید(سیاسی،خنده دار،دخترانه و ...) برای ایام الله دهه ی مبارک فجر</span><br style="font-family: tahoma; text-align: start;" clear="all"><div style="line-height: 18.2px; border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(0, 102, 170); font-size: 20px; font-family: arial; padding: 5px; width: 100px; margin: 5px auto; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255) !important; background-color: rgb(0, 102, 204);"><a href="http://tik8.sellfile.ir/prod-750904-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+7+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D9%87+%D9%81%D8%AC%D8%B1+95.html?r=22072" target="_blank" style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important;">دریافت فایل</a></div></div> text/html 2017-03-26T09:49:41+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح خواص آووکادو ؛ داروی گیاهی برای پریود شدن و شادابی پوست http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1614 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">12 خاصیت درمانی و بهداشتی اثبات شده میوه آووکادو<br><font size="2">نام: آووکادو (Avocado)<br>نام علمی: Persea americana<br><a href="http://wiki-danesh.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/3s49_fig-1-a-b-flowers-of-persea-americana-a-flower-with-subequal-tepals-female.png" alt="نام: آووکادو (Avocado) نام علمی: Persea americana" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="520" border="0" width="500"></a></font></font></font><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font size="2">به ازای هر 100 گرم:<br>کالری: 160<br></font></font></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">چربی کل</span> <span class="">15 گرم</span> <span class="">23</span><span>٪</span><br><span class="">چربی های اشباع شده</span> <span class="">2.1 گرم</span> <span>10٪</span><br><span class="">چربی اشباع نشده</span> <span>1.8</span> <span>گرم</span><br><span class="">چربی اشباع شده</span> <span class="">10 گرم</span><br><span>کلسترول</span> <span>0 میلی گرم</span> <span>0٪</span><br><span>سدیم</span> <span>7 میلی گرم</span> <span>0٪</span><br><span>پتاسیم</span> <span>485</span> <span>میلی گرم</span> <span>13٪</span><br><span>مجموع</span> <span>کربوهیدرات</span> <span>9 گرم</span> <span>3٪</span><br><span>فیبر غذایی</span> <span>7 گرم</span> <span>28٪</span><br><span>شکر</span> <span>0.7 گرم</span><br><span>پروتئین</span> <span>2 گرم</span> <span>4٪</span><br><span>ویتامین</span> <span>A 2 درصد</span> <span>ویتامین C</span> <span>16٪</span><br><span>کلسیم 1</span><span>٪</span> <span>آهن</span> <span>3٪</span><br><span>ویتامین D</span> <span>0٪</span> <span>ویتامین ب 6</span> <span>15٪</span><br><span>ویتامین B-</span><span>12</span> <span>0٪</span> <span>منیزیم</span> <span>7٪</span></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="right"><br></div><hr><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">منشا آووکادو کشورهای آمریکای مرکزی می باشد اما امروزه این میوه در سراسر جهان کشت می شود. روغنی که از دانه های آن به دست می آید برای برطرف کردن التهاب های خفیف پوستی مناسب می باشد. به طور سنتی از برگ ها و پوست ساقه آن برای درمان اسهال و مشکلات گوارشی استفاده می شده است. عصاره آن برای تنظیم قاعدگی خانم ها و نیز برای برطرف کردن بیماری ها پوستی و نقرس به کار می رود.</font><br></div></div> text/html 2017-03-25T12:16:38+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح خواص آشواگاندا (بوزیدان) ؛ داروی افزایش قوای جنسی http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1613 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans">خواص دارویی آشواگاندا (بوزیدان) ashwagandha ؛ داروی افزایش قوای جنسی هم در مردان و هم زنان<br>نام علمی : Withania somnifera<br>نام رایج دیگر: جین سینگ هندی <br></font><div align="right"><br></div><a href="http://wiki-danesh.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/sesf_anti-aging-and-memory-benefits-of-amazing-ashwagandha_ft-480x576.jpg" alt="خواص دارویی آشواگاندا (بوزیدان) ashwagandha ؛ داروی افزایش قوای جنسی هم در مردان و هم زنان نام علمی : Withania somnifera نام رایج دیگر: جین سینگ هندی" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="360" border="0" width="300"></a><br><br><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آشواگاندا یک نام هندی به معنی « آن چیزی که بوی اسب می دهد » است و معتقد بودند افرادی که از این گیاه استفاده می کنند <font color="#990000">قدرتی مثل اسب می یابند و انرژی جنسی و روحیه شان افزایش می یابد!<br><font color="#000000">در حال حاضر این گیاه ارزان تر از گیاه جین سینگ کره ای می باشد اما به همان اندازه موثر است.<br><br></font></font></font><p><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"></font></font><br></p></div>&nbsp;<br></div> text/html 2017-03-13T07:30:53+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح نقاشی و رنگ آمیزی خروس برای کودکان پیش دبستانی - نوروز 96 http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1612 <div align="center">نمونه نقاشی و رنگ آمیزی ساده از خروس برای کودکان پیش دبستانی و عید نوروز 96<br><br>همراه شعر کودکانه برای خروس<br><a href="http://tik8.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><br><br></a><a href="http://tik8.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/ncr_2d0028fed22e70a8ed6c94151a2c98db.jpg" alt="نمونه نقاشی و رنگ آمیزی ساده از خروس برای کودکان پیش دبستانی و عید نوروز 96" hspace="0" height="315" align="bottom" width="450" vspace="0" border="0"></a><br><br><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><strong>خروس پر طلایی </strong><br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><strong>با پاهای حنایی </strong></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">*<a href="http://tik8.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a>*<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><strong>قوقولی قوقو میخونه </strong><br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><strong>تو کوچه و تو خونه </strong></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">***<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><strong>اذان میگن دوباره </strong><br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><strong>از مسجد و مناره</strong></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">***</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><strong>شعر کودکانه خروس چاق و چله</strong></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">یه خروس چاقو چله<br> نشسته روی پله</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">***<br> پراش چقدر قشنگه<br> قشنگو رنگارنگه</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">***<br> قوقولی قوقوش ، قوقولی قوقوش بلنده<br> بالهاشو هی وا میکنه میبنده</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">***<br> یه تاج داره رو کله اش<br> ناخن داره رو پنچه اش</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">***<br> چشمهای ریزی داره<br> ناخنهای تیزی داره</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">***<br> خورشید که میره تو &nbsp;خونه<br> خروسه دلش میگیره</font></p><br><a href="http://tik8.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><br><br><br></a><a href="http://tik8.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/nrrv_6317352-gallo-colorato-archivio-fotografico.jpg" alt="نمونه نقاشی و رنگ آمیزی ساده از خروس برای کودکان پیش دبستانی و عید نوروز 96" hspace="0" height="454" align="bottom" width="450" vspace="0" border="0"></a><br><br><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">منم منم خروس زری<br> پیرهن پری قوقولی قوقو</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">یه دُم دارم رنگ و وارنگ<br> خیلی قشنگ قوقولی قوقو</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیدنیه بال و پرم<br> تاج سرم قوقولی قوقو</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">سر می دهم صبح سحر<br> خبرخبر قوقولی قوقو</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">روز اومده به جای شب<br> خنده به لب قوقولی قوقو</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">خورشید داره سر می زنه<br> در می زنه قوقولی قوقو</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">با بچّه ها کار داره او<br> قوقولی قوقو قوقولی قوقو ...</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">از کتاب <a href="http://tik8.mihanblog.com/" target="_blank" title="">«</a>هرکی یه رنگی داره» نوشته&nbsp;اسدالله شعبانی</font></p><br><br><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-872748-3+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%B1+_+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B296.html?r=28553"> 3 نمونه رنگ آمیزی خروس همراه با شعر - ترانه های شاد وموزیکال نوروز96 </a></div> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/872748.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> 3 نمونه رنگ آمیزی از خروس همراه با 3 شعر کودکانه از خروس - ترانه های شاد وموزیکال از خروس برای نوروز 96 برای تکالیف و پیک نوروزی بچه های مهد کودک - پیش دبستانی و ابتدایی ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-872748-3+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%B1+_+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B296.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-788274-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+98+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7+%D9%88+%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.html?r=28553"> دانلود 98 رنگ آمیزی زیبا و جذاب برای کودکان </a></div> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/788274.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> موضوعات رنگ آمیزی ها حیوانات ( جوجه - ماهی - گرگ - فیل و ...) میوه ها ( موز - سیب - گلابی و ...) مذهبی ( نماز - وضو - مسجد و ...) کارکتر انیمیشن ها ( مرد عنکبوتی - باب اسفنجی و ...) ماشین ، موتور ، طبیعت ، خورشید و ... و کلی رنگ آمیزی جالب برای کودکان شما ... ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-788274-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+98+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7+%D9%88+%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div></div> <br> text/html 2017-03-13T07:29:39+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح لوگوی خروس برای سال 1396 و عید نوروز 96 http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1611 <div align="center">نمونه طرح گرافیکی از خروس برای سال 2017 و نوروز 96<br><br><br>تصویر کوچک شده است ... برای مشاهده&nbsp; در سایز اصلی بر روی عکس کلیک راست نموده و View Image&nbsp; را بزنید.<br><br><a href="http://tik8.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/7j21_61932839-zodiac-signs-of-rooster-chinese-happy-new-year-2017-beautiful-illustration-ornament-feather-coloring-stock-vector.jpg" alt="نمونه نقاشی و رنگ آمیزی ساده از خروس برای کودکان پیش دبستانی و عید نوروز 96" hspace="0" height="450" align="bottom" width="450" vspace="0" border="0"></a><br><br><a href="http://tik8.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/0tt0_617898892.jpg" alt="نمونه نقاشی و رنگ آمیزی ساده از خروس برای کودکان پیش دبستانی و عید نوروز 96" hspace="0" height="359" align="bottom" width="450" vspace="0" border="0"></a><br><br></div><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl" align="center"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-872748-3+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%B1+_+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B296.html?r=28553"> 3 نمونه رنگ آمیزی خروس همراه با شعر - ترانه های شاد وموزیکال نوروز96 </a></div> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/872748.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> 3 نمونه رنگ آمیزی از خروس همراه با 3 شعر کودکانه از خروس - ترانه های شاد وموزیکال از خروس برای نوروز 96 برای تکالیف و پیک نوروزی بچه های مهد کودک - پیش دبستانی و ابتدایی ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-872748-3+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%B1+_+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B296.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><div align="center"><br><br></div><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl" align="center"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-788274-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+98+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7+%D9%88+%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.html?r=28553"> دانلود 98 رنگ آمیزی زیبا و جذاب برای کودکان </a></div> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/788274.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> موضوعات رنگ آمیزی ها حیوانات ( جوجه - ماهی - گرگ - فیل و ...) میوه ها ( موز - سیب - گلابی و ...) مذهبی ( نماز - وضو - مسجد و ...) کارکتر انیمیشن ها ( مرد عنکبوتی - باب اسفنجی و ...) ماشین ، موتور ، طبیعت ، خورشید و ... و کلی رنگ آمیزی جالب برای کودکان شما ... ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-788274-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+98+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7+%D9%88+%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div> text/html 2017-03-13T07:28:16+01:00 wiki-danesh.mihanblog.com س ح نمونه طرح از خروس عید نوروز 96 - سال خروس http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/1610 <div align="center">نمونه طراحی از خروس برای بزرگسالان<br><br><br>تصویر کوچک شده است ... برای مشاهده&nbsp; در سایز اصلی بر روی عکس کلیک راست نموده و View Image&nbsp; را بزنید.</div><br><div align="center"><a href="http://tik8.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/b73i_zeichnung_hahn.jpg" alt="نمونه نقاشی و رنگ آمیزی ساده از خروس برای کودکان پیش دبستانی و عید نوروز 96" hspace="0" height="449" align="bottom" width="449" vspace="0" border="0"></a><br><br><br><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-872748-3+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%B1+_+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B296.html?r=28553"> 3 نمونه رنگ آمیزی خروس همراه با شعر - ترانه های شاد وموزیکال نوروز96 </a></div> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/872748.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> 3 نمونه رنگ آمیزی از خروس همراه با 3 شعر کودکانه از خروس - ترانه های شاد وموزیکال از خروس برای نوروز 96 برای تکالیف و پیک نوروزی بچه های مهد کودک - پیش دبستانی و ابتدایی ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-872748-3+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%B1+_+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B296.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-788274-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+98+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7+%D9%88+%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.html?r=28553"> دانلود 98 رنگ آمیزی زیبا و جذاب برای کودکان </a></div> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/788274.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> موضوعات رنگ آمیزی ها حیوانات ( جوجه - ماهی - گرگ - فیل و ...) میوه ها ( موز - سیب - گلابی و ...) مذهبی ( نماز - وضو - مسجد و ...) کارکتر انیمیشن ها ( مرد عنکبوتی - باب اسفنجی و ...) ماشین ، موتور ، طبیعت ، خورشید و ... و کلی رنگ آمیزی جالب برای کودکان شما ... ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-788274-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+98+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7+%D9%88+%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div></div>